1. Scope

Deze klachtenprocedure is voor alle werknemers en stagiaires van Greenmotion.

 

2 Klacht melden

Greenmotion heeft op de website een klantenservice nummer en een contact formulier, zodat een klacht kan worden gemeld.  

In de meeste gevallen heeft Greenmotion rechtstreeks contact met de klant over de orders en bestellingen. Zo probeert Greenmotion in een zo vroeg mogelijk stadium een probleem te signaleren.

 

3 Ingediende klacht

Wanneer er een klacht is ingediend, wordt deze intern gemeld bij zowel de directie als bij de desbetreffende accountmanager.

De directie bewaakt hierbij de klachtenafhandeling.

Greenmotion neemt contact op met de klant over de afhandeling van de klacht.

 

4 Klacht in systeem

Greenmotion vult het klacht intake formulier in. Zo blijft de klacht in het systeem en ook voor alle medewerkers.
 

5 Klachtafhandeling

Bij een klacht wordt vervolgens nagegaan wiens gebreke het is geweest. De klanten worden, indien de klacht niet onderling opgelost kan worden, gewezen op de mogelijkheid van de geschillencommissie van het PPP.

 

6 Interne communicatie

Bij het wekelijks overleg wordt ter informatie de klacht besproken adhv het ingevulde Klachten intake formulier.  Zo wordt ook bijgehouden of de klacht afgehandeld is en wat de oplossing is geweest.